Έντυπα

Οικονομικά Έντυπα

Όνομα Έντυπο
ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΕΛΟΥΣ 2022

Τεχνικά Έντυπα

Όνομα Έντυπο
Παραρτημα Β - Υποβολή αίτησης από εταιρεία
Παράρτημα Α - Διαβουλεύσεις με Τμήματα και Υπηρεσίες
Έντυπο 10
Έντυπο 9
Έντυπο 8
Έντυπο 7
Έντυπο 6
Έντυπο 5
Έντυπο 4
Έντυπο 3
Έντυπο 2
Έντυπο 1
Οδηγίες αίτησης για έκδοση αντιγράφου άδειας.
Οδηγίες αίτησης για ανανέωση άδειας.
Οδηγίες αίτησης για Έκδοση Πιστοποιητικού Έγκρισης.
Οδηγίες αίτησης για Άδεια Κατεδάφισης.
Οδηγίες αίτησης για έκδοση άδειας διαίρεσης οικοδομής ή γης και οικοδομής για την οποία Δεν απαιτείτ
Οδηγίες αίτησης για έκδοση άδειας διαίρεσης οικοδομής ή γης και οικοδομής για την οποία απαιτείται Π
Οδηγίες αίτησης για έκδοση άδειας διαίρεσης γης σε οικόπεδα, για την οποία απαιτείται Πολεοδομική Άδ
Οδηγίες αίτησης για έκδοση άδειας προσθηκών/μετατροπών για την οποία δεν απαιτείται Πολεοδομική Άδει
Αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής, για την οποία απαιτείται πολεοδομική άδεια.
Οδηγίες αίτησης για έκδοση άδειας οικοδομής μέχρι τετρακατοικία.

Υγειονομικά Έντυπα

Όνομα Έντυπο
ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΚΥΛΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΕΡΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Πληροφορίες για ιδιοκτήτες σκύλων
ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΣΚΥΛΟΥ
Αποκομιδή σκυβάλων για νέες κατοικίες - Έντυπο Α
Αποκομιδή σκυβάλων για νέες κατοικίες - Έντυπο Β
Αίτηση για έκδοση άδειας πλανοδιοπώλησης αγαθών
Υγειονομικοί όροι κατασκευής αποχωρητηρίων σε οχήματα πλάνοδιοπώλησης αγαθών
Ενσταση για τον καθαρισμο οικοπεδων, χωραφιων ή άλλων τεμαχιων γης

Διάφορα Έντυπα

Όνομα Έντυπο
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 25ης Μαρτίου & 1ης Απριλίου 2016

Έντυπα Πολιτικών Γάμων

Όνομα Έντυπο
Τέλεση Πολιτικών Γάμων