Ο Δήμαρχος και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Γερίου που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με τον Περί Δήμων Νόμου, είναι οι ακόλουθοι:

Νεόφυτος Παπαλαζάρου

Δήμαρχος
Νεόφυτος Παπαλαζάρου
Νεόφυτος Παπαλαζάρου
 • Ο Δήμαρχος ανήκει σε όλες τις Επιτροπές.

Μάριος Σάββα

Αντιδήμαρχος
Μάριος Σάββα
Μάριος Σάββα
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αντρέας Γιάλλουρος

Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Αντρέας Γιάλλουρος
Αντρέας Γιάλλουρος
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΤΩΝ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Απόστολος Αριστοτέλους

Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Απόστολος Αριστοτέλους
Απόστολος Αριστοτέλους
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  • ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ (Πρόεδρος)
  • ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ειρήνη Παπαγιάννη

Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Ειρήνη Παπαγιάννη
Ειρήνη Παπαγιάννη
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  • ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ (Πρόεδρος)
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ (Πρόεδρος)
  • ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ελένη Καπαρή

Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Ελένη Καπαρή
Ελένη Καπαρή
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Πρόεδρος)
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ (Πρόεδρος)
  • ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κυριάκος Λάμπρου

Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Κυριάκος Λάμπρου
Κυριάκος Λάμπρου
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ (Πρόεδρος)
  • ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κωνσταντίνος Αμερικάνος

Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Κωνσταντίνος Αμερικάνος
Κωνσταντίνος Αμερικάνος
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  • ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Πρόεδρος)
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ (Πρόεδρος)
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Πρόεδρος)

Μάριος Κυριάκου

Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Μάριος Κυριάκου
Μάριος Κυριάκου
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Πρόεδρος)
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ (Πρόεδρος)
  • ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ