• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Πολυδύναμο Κέντρο Γερίου

Πολιτική Άμυνα Γερίου

Η Πολιτική Άμυνα Γερίου ιδρύθηκε στις 22 Μαρτίου του 2000 και έθεσε ως σκοπό την παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως σε περίπτωση σεισμού, εχθροπραξιών, πυρκαγιών, πλημμύρων και άλλων θεομηνιών, αλλά και όποτε χρειαστεί βοήθεια ο κάθε πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από τον Φεβρουάριο του 2017 ο σταθμός λειτουργεί στο Γυμνάσιο Γερίου. 

Από το 2017 υπάρχει άμεση συνεργασία του σταθμού Πολιτικής Άμυνας Γερίου με τον Σταθμό Λατσιών σε περιφερειακό επίπεδο για την ομαλότερη και πιο εύρυθμη λειτουργία: 

Τμηματάρχης: Πέτρος Βωνιάτης (Σ.Π.Α. Λατσιών)

Β. Τμηματάρχης: Αργυρή Ηλία (Υ.Π.Α. Γερίου)

Τα Τμήματα της Πολιτικής Άμυνας τα οποία λειτουργούν στο Γέρι είναι:

·          Τμήμα Συνοικιοφυλακής: αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ του κοινού και της Πολιτικής Άμυνας και έχει ως αποστολή την παροχή βοήθειας προς το κοινό, την παρακολούθηση των προβλημάτων και αναγκών των κατοίκων, την εκτίμηση της κατάστασης και την ενίσχυση των συνεργείων, που έχουν αποσταλεί στην περιοχή.

·         Τμήμα Διαβιβάσεων και Επικοινωνιών: λαμβάνει και διαβιβάζει πληροφορίες που σχετίζονται με την εκτίμηση των αναγκών μιας περιοχής και συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για το συντονισμό των υπηρεσιών πρόληψης και ανταπόκρισης. Η επικοινωνία επιτυγχάνεται μέσω του ασύρματου και ενσύρματου δικτύου τηλεπικοινωνιών, καθώς και μέσω δορυφορικών ή ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  

·         Τμήμα Πρώτων Βοηθειών (περιφερειακό): έχει ως αποστολή την παροχή πρώτων βοηθειών στους τραυματίες. Τα μέλη του Τμήματος παρακολουθούν πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα πρώτων βοηθειών και ακολούθως παρακάθονται σε εξετάσεις για την απόκτηση του σχετικού πιστοποιητικού επιτυχίας.  

Στο Σταθμό Πολιτικής Άμυνας πραγματοποιούνται διάφορες ασκήσεις για τον καταρτισμό του προσωπικού και όλων των αμυνιτών για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων εκτάκτου ανάγκης. Οι υπηρεσίες που συνεργάζεται η Πολιτική Άμυνα, είναι το Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών, Δημαρχεία, Κοινότητες,, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Αρχή Ηλεκτρισμού, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Ιατρικές Υπηρεσίες, Πυροσβεστική και Αστυνομία.

Για περισσότερες πληροφορίες για θέματα Πολιτικής Άμυνας και προστασίας του πληθυσμού παρακαλούμε να ενημερώνεστε τακτικά από την Επίσυμη Ιστοσελίδα της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας: http://www.moi.gov.cy/moi/cd/cd.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument και ιδιαίτερα τα Μέτρα αυτοπροστασίας http://www.moi.gov.cy/moi/cd/cd.nsf/page28_gr/page28_gr?OpenDocument.

 

 

 

Έντυπα