Ενστάσεις

Πιο κατω επισυνάπτεται το έντυπο ενστάσεως για το 2020 ηλεκτρονικά.

 

Παρακαλώ όπως προσκόμισετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με το έντυπο ένστασης

Έντυπα