Αναπτυξιακά έργα από Ευρωπαϊκά κονδύλια

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2022, 13:58

Ιστορική μπορεί να χαρακτηριστεί για το Δήμο Γερίου η χθεσινή ημέρα, αφού για πρώτη φορά ο Δήμος μας παίρνει από τα διαρθρωτικά ταμεία σε συνεργασία και με το Δήμο Λατσιών ποσό ύψους €3.000.000.

Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων . Είναι μια τεράστια επιτυχία η εξασφάλιση αυτού του πόσου γιατί είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς από μέρους μας, λαμβάνοντας υπόψη ότι είμαστε ένας Δήμος υποστελεχωμένος, χωρίς Τεχνική Υπηρεσία, που πείσαμε για την αναγκαιότητα της  υλοποίησης των έργων αυτών.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας για την τεράστια στήριξη στην προσπάθεια μας αυτή.

Η έγκριση της στρατηγικής ολοκληρωμένης χωριτικής ανάπτυξης που υποβλήθηκε από κοινού από το Δήμο Γερίου και Λατσιών, μας ανακοινώθηκε σε συνάντηση που είχαμε χθες με εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών κι Εσωτερικών .

Διαβεβαιώνουμε και πάλι ως Δήμαρχος κι ως Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας για ποιοτική αναβάθμιση του Δήμου μας αλλά κι αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής μας σε συνεργασία με το Δήμο Λατσιών σε μια προσπάθεια υλοποίησης των προνοιών αναδιάρθρωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης .

Φωτογραφίες