Μια νέα πινελιά εξωραϊσμού στο Δήμο Γερίου

Τετάρτη, 19 Μαϊος 2021, 20:49

Δύο σημαντικά εργαλεία που βοήθησαν τον άνθρωπο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα κοσμούν ένα περίοπτο σημείο κοντά στο Γυμνάσιο Ιωνά και Κολοκαση στο Δήμο μας.Προκειται για το άροτρο που χρησιμοποιήθηκε για την καλλιέργεια της γης τα αρχαία χρόνια (τετράδισκο γεωργικό εργαλείο) και πέτρινη γούρνα από πουροπετρα που χρησίμευε για να πίνουν νερό τα ζώα.Το άροτρο δωρήθηκε από τους αδερφούς Αντρέα Καμασια  και Κώστα Γεωργίου.

Σε συνδυασμό με τα πιο πάνω έγινε σύζευξη παραδοσιακού και  μοντέρνου με την τοποθέτηση ενός σύγχρονου ρολογιού, δωρεά από τον μακαριστό Ανδρέα Πάγκο εις μνήμη της συζύγου του Αλίκης.

Δεν μπορούσε να απουσιάζει το πράσινο,έτσι  προστέθηκε μια παραδοσιακή κυπριακή ελια που συμβολίζει την ευημερία και καλοτυχία.