Καθαρισμός Οικοπέδων/ Χωραφιών/ Τεμαχίων Γης στο Δήμο Γερίου

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023, 12:32

Ο Δήμος Γερίου ειδοποιεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης των οποίων τα τεμάχια γης βρίσκονται μέσα στην οικιστική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ζώνη του Δήμου, όπως προβούν στον καθαρισμό και την απομάκρυνση χόρτων, ακαθαρσιών, άγριας βλάστησης και τυχόν αχρήστων αντικειμένων που υπάρχουν σε αυτά, το αργότερο μέχρι την Κυριακή 23 Απριλίου 2023. Η ευθύνη καθαρισμού βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του τεμαχίου, έστω και αν έχουν τοποθετηθεί άχρηστα υλικά από τρίτους.

Μετά την Κυριακή 23 Απριλίου 2023, συνεργείο του Δήμου θα καθαρίσει όλα τα οικόπεδα/ χωράφια/ τεμάχια γης που δεν θα καθαριστούν από τους ιδιοκτήτες τους και θα τους χρεώσει τα έξοδα με τα οποία θα επιβαρυνθεί ο Δήμος. Επίσης, αν ο καθαρισμός από τον ιδιοκτήτη κριθεί μη ικανοποιητικός, ο Δήμος θα προβαίνει σε πλήρη καθαρισμό του τεμαχίου και ο ιδιοκτήτης θα χρεώνεται ανάλογα.

Ο Δήμος Γερίου ζητά τη συνεργασία σας για διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας της δημοτικής περιοχής και ενός υγιούς και καλαίσθητου περιβάλλοντος γενικότερα

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.