ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023, 16:28

Ο Δήμος Γερίου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Εργατών Γενικών Καθηκόντων, Κλίμακα Μισθοδοσίας Δ5, Βασικός Μηνιαίος Μισθός €1.203,35 (συν τιμάριθμος 7,03%).

Για έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στον Δήμο Γερίου (Λεωφ. Δημήτρη Χριστόφια 21, 2220, Γέρι– Τηλ. 22481755),  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή  07:30 –15:00), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Γερίου, https://www.yeri.org.cy

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν πλήρως συμπληρωμένες στα Γραφεία του Δήμου, Λεωφ. Δημήτρη Χριστόφια 21, 2220 Γέρι, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη αποστολή, όχι αργότερα από την Παρασκευή, 21 Απριλίου  2023 και ώρα 14:00.

 

Επισυνάπτονται:

·         Συμπληρωματικές πληροφορίες για τις θέσεις και οδηγίες συμπλήρωσης της Αίτησης

·         Αίτηση για απασχόληση στη θέση ωρομίσθιου προσωπικού (εργατών)

Έντυπα