ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Οδηγίες αίτησης για έκδοση άδειας οικοδομής μέχρι τετρακατοικία.
Δημοσιεύτηκε στις 13/03/2012 Download
Αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής, για την οποία απαιτείται πολεοδομική άδεια.
Δημοσιεύτηκε στις 13/03/2012 Download
Οδηγίες αίτησης για έκδοση άδειας προσθηκών/μετατροπών για την οποία δεν απαιτείται Πολεοδομική Άδεια (ΚΔΠ 70/2002).
Δημοσιεύτηκε στις 13/03/2012 Download
Οδηγίες αίτησης για έκδοση άδειας διαίρεσης γης σε οικόπεδα, για την οποία απαιτείται Πολεοδομική Άδεια.
Δημοσιεύτηκε στις 13/03/2012 Download
Οδηγίες αίτησης για έκδοση άδειας διαίρεσης οικοδομής ή γης και οικοδομής για την οποία απαιτείται Πολεοδομική Άδεια.
Δημοσιεύτηκε στις 13/03/2012 Download
Οδηγίες αίτησης για έκδοση άδειας διαίρεσης οικοδομής ή γης και οικοδομής για την οποία Δεν απαιτείται Πολεοδομική Άδεια.
Δημοσιεύτηκε στις 13/03/2012 Download
Οδηγίες αίτησης για Άδεια Κατεδάφισης.
Δημοσιεύτηκε στις 13/03/2012 Download
Οδηγίες αίτησης για Έκδοση Πιστοποιητικού Έγκρισης.
Δημοσιεύτηκε στις 13/03/2012 Download
Οδηγίες αίτησης για ανανέωση άδειας.
Δημοσιεύτηκε στις 13/03/2012 Download
Οδηγίες αίτησης για έκδοση αντιγράφου άδειας.
Δημοσιεύτηκε στις 13/03/2012 Download
Έντυπο 1
Δημοσιεύτηκε στις 12/03/2012 Download
Έντυπο 2
Δημοσιεύτηκε στις 12/03/2012 Download
Έντυπο 3
Δημοσιεύτηκε στις 12/03/2012 Download
Έντυπο 4
Δημοσιεύτηκε στις 12/03/2012 Download
Έντυπο 5
Δημοσιεύτηκε στις 12/03/2012 Download
Έντυπο 6
Δημοσιεύτηκε στις 12/03/2012 Download
Έντυπο 7
Δημοσιεύτηκε στις 12/03/2012 Download
Έντυπο 8
Δημοσιεύτηκε στις 12/03/2012 Download
Έντυπο 9
Δημοσιεύτηκε στις 12/03/2012 Download
Έντυπο 10
Δημοσιεύτηκε στις 12/03/2012 Download
Παράρτημα Α - Διαβουλεύσεις με Τμήματα και Υπηρεσίες
Δημοσιεύτηκε στις 12/03/2012 Download
Παραρτημα Β - Υποβολή αίτησης από εταιρεία
Δημοσιεύτηκε στις 12/03/2012 Download

Αρχική / Blog / Sitemap / Επικοινωνία

Copyright 2018 Yeri Municipality. Developed by Technomart


Διεύθυνση:   Λεωφ. Γερίου 21, 2200, Γέρι
   
Τηλέφωνο:   22481755
   
Φαξ:   22480157
   
Email:   info@yeri.org.cy