ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

«ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Ο Θεσμός του «Παρατηρητή της Γειτονιάς»

Το Πρόγραμμα «Παρατηρητής της Γειτονιάς» είναι ένας μεγάλος αριθμός εθελοντών που ανταλλάσσουμε πληροφορίες με τις τοπικές αρχές της πόλης μας (με τηλέφωνα (SMS) σχετικά με την ασφάλεια & προστασία, προειδοποιήσεις, συμβουλές & εκδηλώσεις.

Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα πρόληψης του εγκλήματος, ασφάλειας του πολίτη και της περιουσίας του που αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της εγκληματικότητας και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας.

Προτεραιότητα δίδεται στην πρόληψη εγκλημάτων κατά περιουσίας δηλαδή κλοπών, διαρρήξεων, και ληστειών, τα οποία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν αύξηση.

Το «Πρόγραμμα» αυτό εφαρμόστηκε και λειτουργεί από τις 04 Ιουλίου 2011 στο Δήμο Ιδαλίου με μεγάλη επιτυχία με μείωση της εγκληματικότητας κατά 30% .Μετά τα επιτυχή αποτελέσματα από την εφαρμογή του προγράμματος, αποφασίστηκε η εφαρμογή του σε όλη την Κύπρο. Μέχρι τώρα έχει εφαρμοστεί σε ακόμα 5 Δήμους. Φέτος έχει υιοθετήσει το θεσμό αυτό και ο Δήμος Γερίου.

Π.χ. Στο Δήμο Ιδαλίου έχει εντοπιστεί κλεμμένο αυτοκίνητο σε 10 λεπτά. Έχουν συμβάλει στο να συλληφθεί μία σπείρα διαρρηκτών πού έκαμαν 56 διαρρήξεις χρυσαφικών (αξίας 500 χιλ. ευρώ) σε όλη τη Κύπρο τα τελευταία 3 χρόνια. (Τους εντοπίσαμε σε 24 ώρες).

Νιώθουμε όλοι περήφανοι διότι είμαστε η πρώτη Μεσογειακή Χώρα που καταφέραμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα του «Παρατηρητή της Γειτονιάς», με επιτυχία.

Λειτουργία

(α) Γενικές Πληροφορίες
Το πρόγραμμα «Παρατηρητής της Γειτονιάς» είναι μια στρατηγική πρόληψης του εγκλήματος όπου:
 • • η Αστυνομία εκπαιδεύει και συμβουλεύει τους πολίτες σε τεχνικές πρόληψης του εγκλήματος όπως:
  • - πώς να κάνουν τα σπίτια και την περιουσία τους λιγότερο ελκυστικά στους εγκληματίες.
  • - πώς να είναι σε εγρήγορση για ύποπτες/ εγκληματικές δραστηριότητες στην περιοχής τους.
 • • οι πολίτες παρατηρούν και ενημερώνουν την Αστυνομία για ασυνήθιστες/ ύποπτες/ εγκληματικές δραστηριότητες που γίνονται στην περιοχή τους.
 • • η Αστυνομία δεν ενθαρρύνει τους πολίτες να παίρνουν το νόμο στα χέρια τους.
 • • η Αστυνομία δεν ζητά από κανένα να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του για πρόληψη του εγκλήματος.
 • • η ευθύνη για σύλληψη των εγκληματιών παραμένει εκεί που ανήκει, δηλαδή στην Αστυνομία.

(β) Βάση Λειτουργίας
Η λειτουργία του «Προγράμματος» θα στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες, δηλαδή:
1. στην ευαισθητοποίηση των πολιτών τη ενεργό συμμετοχή στο «Πρόγραμμα»,
2. στην έμπρακτη στήριξη Τοπικών Αρχών και Οργανωμένων Φορέων και
3. στη στενή συνεργασία με την Αστυνομία.

(γ) Τρόπος Λειτουργίας
 • • Εκπαίδευση ,διαφώτιση και οργάνωση του κοινού. για θέματα πρόληψης και ασφάλειας
 • • Ενημέρωση παρατηρητών από την Αστυνομία για την εγκληματικότητα.
 • • Συλλογή και διαβίβαση πληροφοριών, από παρατηρητές προς την Αστυνομία.
 • • Αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών από την Αστυνομία.
 • • Επανατροφοδότηση και ενημέρωση των εθελοντών για τα αποτελέσματα.
 • • Αξιολόγηση του προγράμματος σε τακτά χρονικά διαστήματα και επανακαθορισμός στόχων.

(δ) Ο ρόλος των παρατηρητών της γειτονιάς
Οι παρατηρητές της γειτονιάς προτρέπονται να είναι σε εγρήγορση, είναι τα μάτια και τα αυτιά της Αστυνομίας η οποία δεν μπορεί να είναι συνεχώς σε κάθε γωνιά μέρα και νύκτα, και οτιδήποτε που τους φαίνεται ύποπτο να το αναφέρουν στην Αστυνομία. (Όλα αυτά γίνονται χωρίς να χρησιμοποιείτε τον πολύτιμο χρόνο σας)

Πατήστε εδώ για εγγραφή

Αρχική / Blog / Sitemap / Επικοινωνία

Copyright 2018 Yeri Municipality. Developed by Technomart


Διεύθυνση:   Λεωφ. Γερίου 21, 2200, Γέρι
   
Τηλέφωνο:   22481755
   
Φαξ:   22480157
   
Email:   info@yeri.org.cy