ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμαρχος έχει το δικαίωμα να παρίσταται και να προεδρεύει σε οποιαδήποτε επιτροπή.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΤΩΝ
Πρόεδρος Νεόφυτος Παπαλαζάρου (Δήμαρχος)
Μέλη Αντρέας Γιάλλουρος , Μάριος Κυριάκου


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Απαρτίζεται από το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και προεδρεύει ο Δήμαρχος.


ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Απαρτίζεται από το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και προεδρεύει ο Δήμαρχος.


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος Κώστας Αμερικάνος
Μέλη Ειρήνη Παπαγιάννη , Απόστολος Αριστοτέλους


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πρόεδρος Κώστας Αμερικάνος
Μέλη Ειρήνη Παπαγιάννη , Απόστολος Αριστοτέλους


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Πρόεδρος Ελένη Καπαρή
Μέλη Απόστολος Αριστοτέλους, Μάριος Κυριάκου, Μάριος Σάββα, Κώστας Αμερικάνος


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πρόεδρος Μάριος Κυριάκου
Μέλη Ελένη Καπαρή, Ανδρέας Γιάλλουρος


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Πρόεδρος Ελένη Καπαρή
Μέλη Μάριος Σάββα, Κώστας Αμερικάνος, Απόστολος Αριστοτέλους


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
Πρόεδρος Απόστολος Αριστοτέλους
Μέλη Ελένη Καπαρή, Μάριος Κυριάκου


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Πρόεδρος Μάριος Σάββα
Μέλη Μάριος Κυριάκου, Ανδρέας Γιάλλουρος


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ
Πρόεδρος Ειρήνη Παπαγιάννη
Μέλη Κώστας Αμερικάνος , Κυριάκος Λάμπρου


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
Πρόεδρος Ειρήνη Παπαγιάννη
Μέλη Κώστας Αμερικάνος, Ελένη Καπαρή, Μάριος Σάββα


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Πρόεδρος Ανδρέας Γιάλλουρος
Μέλη Κώστας Αμερικάνος, Ειρήνη Παπαγιάννη, Απόστολος Αριστοτέλους


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πρόεδρος Νεόφυτος Παπαλαζάρου (Δήμαρχος)
Μέλη Ελένη Καπαρή, Ειρήνη Παπαγιάννη


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Πρόεδρος Μάριος Σάββα
Μέλη Μάριος Κυριάκου, Ανδρέας Γιάλλουρος


ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΥ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Σχολική Εφορεία Μάριος Σάββα, Αντρέας Γιάλλουρος, Μάριος Κυριάκου, Ειρήνη Παπαγιάννη
ΣΥΛ Κώστας Αμερικάνος, Απόστολος Αριστοτέλους, Μάριος Σάββα
Ένωση Δήμων Νεόφυτος Παπαλαζάρου (Δήμαρχος), Μάριος Κυριάκου


Αρχική / Blog / Sitemap / Επικοινωνία

Copyright 2018 Yeri Municipality. Developed by Technomart


Διεύθυνση:   Λεωφ. Γερίου 21, 2200, Γέρι
   
Τηλέφωνο:   22481755
   
Φαξ:   22480157
   
Email:   info@yeri.org.cy